Ἀθηνᾶ θεά. Divine Athéna.
Ἀθηνᾶ θεά. Divine Athéna.
 • 142 pages
 • 9 Illustration(s) N&B, Lexique
 • Livre broché
 • 12 x 18 cm
 • Français, Latin
 • Les Petits Grecs
 • N° dans la collection : 2
 • Parution :
 • CLIL : 3437
 • EAN13 : 9782377750573
 • Code distributeur : 73550

Ἀθηνᾶ θεά. Divine Athéna.

Niveau Débutant.

Texte et notes de civilisation, de grammaire et de vocabulaire par Marion Bellissime & Laure de Chantal. Préface de Monique Trédé de l’Académie.

Présentation

Combien de fois Athéna a-t-elle aidé le héros Ulysse pour le guider jusqu’à Ithaque ? L’odyssée se poursuit dans ces pages où la déesse aux yeux qui brillent vient t’initier au grec ancien en te racontant son histoire depuis sa naissance turbulente sur l’Olympe jusqu’à sa célébration au Parthénon d’Athènes, sa cité, qui a résisté et porté son nom jusqu’à nous. Lumineuse divinité de la sagesse, qui n’en a pas moins sa part d’ombre et de cruauté, elle est aussi celle des victoires : apprendre le grec sous l’égide d’Athéna, c’est la réussite assurée.

Proposant une lecture bilingue, ce petit livre permet d’approfondir son français tout en s’initiant au grec ancien, à la mythologie et à l’histoire.

Extrait

"480" height="300" frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency allowfullscreen style="margin:0 auto;">

Médias

On a testé pour vous : Άθηνᾶ θεά, Divine Athéna, par Marion Bellissime et Laure de Chantal
Arrête ton char

Accéder au contenu

Marion Bellissime présente Divine Athéna
Chaîne YouTube de Camille Lucidi

Marion Bellissime arle du processus d’écriture et de réflexion autour de l’ouvrage Divine Athéna
Podcast LesVoyagesHeures

Accéder au contenu

Biographies Contributeurs

Laure De Chantal

Normalienne et agrégée de lettres classiques, Laure de Chantal dirige la collection Signets / Belles Lettres. Elle a publié plusieurs ouvrages sur la langue française et la mythologie dont La Bibliothèque classique infernale (2016).

Marion Bellissime

Docteur en histoire, langues et littérature anciennes (Bordeaux Montaigne), agrégée de Lettres classiques, ancienne Pensionnaire de la Fondation Thiers, Marion Bellissime est également membre du programme ANR Dioneia. Ses axes de recherche portent sur les historiens grecs de Rome et leur réception.

Djohr

Djohr appartient à cette famille de graphistes et d’illustratrices qui n’hésitent pas à puiser leur inspiration aux sources les plus inattendues, à mixer les références. Il en résulte un style original et solidement construit, foisonnant et énergique.

Table des matières

TABLES DES ENRICHISSEMENTS

Le soleil, la mer, le vent
En bonne intelligence
Sous l’égide & quelques expressions venues de l’Antiquité 
À vos marques !
Méduses, coquillages & crustacées
Les premiers JO
Trois personnages mythiques de la langue française
Qu’est-ce que la philosophie ?
Précieuse Méduse
L’olivier sacré
Les emplois de οὕτως
Pourquoi le tournesol regarde vers le soleil
De l’importance de l’article
Les fils dangereux
Τὰ ζῷα τρέχει
Les Amazones ont-elles existé ?
Comparatif et superlatif
Divine jeunesse
La négation
Drôle d’oiseau
Le démonstratif
Le duel
Tirésias 
La proposition infinitive 
Pas de panique
Le participe attribut
Les Sept Sages.
Le génitif absolu 
« Homme libre, toujours tu chériras la mer » 
Τις
Politiquement correct

BILINGUE
Livre Α – Ma naissance
Livre Β – Ma mère 
Livre Γ – Mon père
Livre Δ – Mes combats
Livre Ε – Mes engagements
Livre Ζ – Ma routine beauté
Livre Η – Bienveillante
Livre Θ – Rien de trop
Livre Ι – Mes héros
Livre Κ – Ma ville, Athènes

UNILINGUE
Βιβλίον Α – Περὶ τῆς ἐμῆς γενέσεως
Βιβλίον Β – Περὶ τῆς ἐμῆς μητρός
Βιβλίον Γ – Περὶ τοῦ ἐμοῦ πατρός
Βιβλίον Δ – Περὶ τῶν ἐμῶν μαχῶν
Βιβλίον Ε – Περὶ τῶν ἐμῶν ὑποσχέσεων
Βιβλίον Ζ – Περὶ τῆς καθ’ ἡμέραν κοσμήσεως
Βιβλίον Η – Περὶ τῆς ἐμῆς εὐνοίας 
Βιβλίον Θ – Μηδὲν ἄγαν
Βιβλίον Ι – Περὶ τῶν ἐμῶν ἡρώων
Βιβλίον Κ – Περὶ τῆς ἐμῆς πόλεως, τῶν Ἀθηνῶν 

LEXIQUE 

Informations détaillée

 • 142 pages
 • 9 Illustration(s) N&B, Lexique
 • Livre broché
 • 12 x 18 cm
 • Français, Latin
 • Les Petits Grecs
 • N° dans la collection : 2
 • Parution :
 • CLIL : 3437
 • EAN13 : 9782377750573
 • Code distributeur : 73550

Découvrez aussi

Séduire comme un dieu
De Aenea in inferis. Enée aux Enfers
Celebriti
Bibliothèque mythologique idéale
Oedipus inquisitor. Enquête à Thèbes